Php Dersleri 3: Php Değişkenleri ve Değişkenler İle İşlemler

php dersleri php ders notları

Uzun bir aradan sonra php derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftanın konusu php değişkenleri. Daha önceki yazımızda kısaca bahsettiğimiz değişkenler ile bu yazıda işlem yapmayı öğreneceğiz.

Değişkenler ne işe yarar? Değişkenler; ‘150’, ‘Lobinter’, ‘K’ gibi istediğimiz tür verileri tutmamızı sağlayan yapıdır. Çoğu programlama dilinde değişkenleri tanımlama birbirine benzer. Bazı dillerde değişkenlerin türlerini belirtmek gerekirken php de tür belirtmeye gerek yoktur. Çünkü php nin veri türleri Run time yani çalışma anında php tarafından otomatik olarak belirlenir. Bu yüzden php esnek programlama dilleri arasında yer alır.

Php Değişkenleri Oluşturma

Değişken oluşturmak için belirli kurallar vardır ve neredeyse bütün programlama dillerinde bu kurallar geçerlidir.

Temel Değişken Oluşturma Kuralları:
  • Değişken isimleri rakan veya özel karakter ile başlayamaz.
  • Değişken içerisinde boşluk kullanılamaz.
  • Değişken ismi içerisinde harf, rakam ve alt çizgi dışında karakterler kullanılmamalıdır.
  • Programlama dilinin kullandığı komur satırları değişken ismi olarak verilemez.
  • Değişken isminin 255 karakterde fazla olmaması gerekir

Değişkenlerin ne olduğu ve oluşturma kurallarını öğrendikten sonra şimdi gelelim değişkenler nasıl oluşturuluyor? Php de değişken oluştururken, adından önce dolar işareti ($) kullanıyoruz.

Örnek:

$sayi_degiskeni = 5;
$yazi_degiskeni = "lobinter.com";
$karakter_degisken = 'K';

Örnekte 3 tane değişken tanımladık. Buna göre program derlendikten sonra 1. değişken int veri tipi, 2. değişken string veri tipi, 3. değişken ise char veri tipi değeri verilir. C, C# gibi programlama dillerinde bu yapıla varken php de yoktur. Otomatik olarak tanımlanır.

Değişkeni Ekrana Yazdırmak

Bir önceki derste ekrana yazı yazdırmak için echo komutunu kullandığımızı öğrenmiştik. Az önce tanımladığımız değişkenlerin hepsini teker teker ekrana yazdıralım.

<?php
//değişkenleri tanımlayalım
$sayi_degiskeni = 5;
$yazi_degiskeni = "lobinter.com";
$karakter_degisken = 'K'; 
//değişkenleri ekrana yazdıralım
echo $sayi_degiskeni;
echo $yazi_degiskeni;
echo $karakter_degisken;
?>

Tanımladığımız 5, lobinter.com, K değişkenlerini ekrana yazdırmış olduk.

Php Değişkenler İle İşlemler

İki Değişkeni Birleştirme: Php de iki değişkeni birleştirirken araya nokta koyulur. Örneğin;

echo $sayi_degiskeni .$yazi_degiskeni ;

kodu yazıp çalıştırdığımızda ekranda 5lobinter.com yazar. İki değişkeni birleştirebildiğimiz gibi yine aynı yöntemle değişken ve yazıyıda birleştirebiliriz.

echo $yazi_degiskeni." - Php Dersleri";

ekranda lobinter.com – Php Dersleri yazacaktır.

Değişkenleri Toplama, Çıkartma,Çarpma ve Bölme: Php de dört işlem yapabilmek için değişkenlerin sadece sayılardan oluşması gerekmektedir. Örneğin;

$sayi1 = 5;
$sayi2 = 10;
echo $sayi1+$sayi2;
echo '<br>';
echo $sayi2/$sayi1;
echo '<br>'; 
echo $sayi1*$sayi2;

İlk çıktımız 5+10=15, İkinci çıktığımız 10/5=2, üçüncü çıktımız 5*10=50 olur.

Değişkene Yeni Değer Atama: Örneğimizi inceleyim.

$sayi1 = 10;
$sayi2 = 5;
$sayi3 = $sayi1+$sayi2;

$ad = "Kezban";
$soyad = "Duman";
$adSoyad = $ad." ".$soyad;

echo $sayi3."<br>".$adsoyad;

Yukarıda ilk başta 3 tane değişken tanımladık. 3. değişkenimize 1.ve 2. değişkenin toplamını atadık. Yani sayi3=10+5=15. Sonrasında ad ve soyad olarak 2 değişken tanımladık. adSoyad=ad+”boşluk”+soyad şekilinde, adSoyad değişkenine değer atadık. Ekrana ise sayi3 altsatırageç adSoyad yazacak. Ekran çıktımız;

15
Kezban Duman

olacak.

Değişkenin Değerini Değişken Adı Yapmak: Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyalım dediğinizi duyar gibiyim. Küçük çaplı projelerde çok gerekmesede bazen büyük projelerde büyük iş yükünden kurtarıyor. Bir değişkenin değerini değişken adı yapabilmek için adının önüne iki dolar işareti konur. Örneği inceleyelim…

$ad = "Lobinter";
$$ad = ".Com";
echo $ad.$Lobinter; 

ad= Lobinter değişkenini tanımladık. $$ad değişkenini söyle düşünelim $($ad) yani $(“Lobinter) böylelikle ikinci değişkenimizde $Lobinter olur. Ekran çıktısı ise Lobinter.Com olur.

Değişkenin Veri Tipini Öğrenmek: Bazen değişkenlerin veri tipini öğrenmek isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda php nin gettype() fonksiyonunu kullanabiliriz.

gettype($değişken);

$ad = "Lobinter.com";
$sayi1 = 15;
echo gettype($ad)." ".gettype($sayi1);

ekran çıktımız string integer şekilde olacaktır.

Değişkenin Veri Tipini Değiştirmek: Bazı durumlarda ise değişkenler bir veri tipi vermemiz gerekebilir. Mesela matematiksel işlem yapacaksak değişkenlerin integer olmasınız isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda settype() fonksiyonunu kullanabiliriz.

settype($değişken,”veritipi”);

$ad = "Lobinter.com";
$sayi1 = 15;
settype($sayi1,"string");
echo gettype($ad)." ".gettype("$sayi1);

Bir önceki örnekteki sayi1 değişkenini burada settype() ile string veri tipine dönüştürdük. Şimdi ise ekrana string string yazacak.

Phpde değişkenler konumuzuda bitirmiş olduk.Çalışırken mutlaka bütün kodları elinizle yazarak hatta bir çok kere yazarak çalışın. Sorularınız olursa yorum olarak konuların altına yazabilirsiniz.

Tüm Php Dersleri için tıklayınız…


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir